Wat is het Psychiatrisch genootschap?

Het psychiatrisch genootschap wil als stichting de na- en bijscholing in de psychiatrie ter hand nemen in Midden en West Brabant. Het is een initiatief voor en door psychiaters die werken en/of wonen in deze regio. Bedoeling is dat regionaal interessante bijblijfprogramma's op maat worden georganiseerd, waarbij een redelijk aantal accreditatiepunten (3 punten per middag) in de eigen regio kan worden behaald.

De stichting heeft een programmacommissie die verantwoordelijk is voor het programma, accreditatieregeling en organisatie.

Het Psychiatrisch Genootschap is in juridische zin een stichting zonder leden en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Volgens de geldende en beperkende regels wordt dit initiatief gesponsord. Daarnaast is er een eigen bijdrage van € 75,- per symposium.

Hopelijk voelt elke psychiater die in deze regio woont en/of werkt zich de facto genootschaplid, komt hij op de wetenschappelijke bijeenkomsten en draagt hij gedurende een periode zijn steentje bij aan de organisatie.